torsdag 5. mai 2011

Skriv om lærebokutlånet

Nina Ødegaard ves Samisk vgs, Karasjok har skrevet et innlegg på Biblioteknorge om årets bibliotekstatistikk. "Om noen dager skal statistikken sendes inn - og heller ikke i år skal tallene for gratis læremidler være med i skolebibliotekstatistikken", skriver hun.

Vi er glade for at hun har tatt opp saken, og støtter forslaget hennes om å bruke kommentarfeltene til å skrive om lærebokutlånet. "Jeg vil oppfordre alle som jobber i skolebibliotek om å kommentere dette i statistikkskjemaet - gjerne vise forskjellen på bestand og utlån med og uten læremidlene - så får vi vist hva som spiser opp kostbar bibliotektid", sier hun. Det er viktig at Nasjonalbiblioteket får denne tilbakemeldingen.

Lærebokutlånet tar nå en betydelig del av ressursene i bibliotekene i den videregående skole. Det fører til at tallene i resten av statistikken blir misvisende – f. eks. får man ikke noe reelt bilde av antall arbeidstimer vs. resultater. Det er en del av skolebibliotekenes oppgave i forbindelse med den lovpålagte statistikken å identifisere og gjøre oppmerksom på feilkilder i materialet, og det er det kommentarfeltene skal brukes til.

NBF avdelig skole ønsker å være en pådriver for å få en bedre skolebibliotekstatistikk. Vi har tatt det inn som eget punkt i forslaget til ny virkeplan for 2011-2012, foran årsmøtet i Alta.

Det er en voksende frustrasjon blant bibliotekarene i videregående over at utlånet av lærebøker ikke blir dokumentert. Frustrasjonen er begrunnet – en stor del av arbeidet vårt blir usynliggjort i den nasjonale statistikken, som igjen brukes av beslutningstagerne på nasjonalt nivå. NBF avdeling skole vil fremover jobbe mot Nasjonalbiblioteket og andre aktører for å få til en endring.

Samtidig vil NBF avdeling skole påpeke at vi trenger en større bevissthet omkring statistikk og tallfesting av arbeidet vårt på grasrotnivå. Selv om Nasjonalbiblioteket ikke har spurt om tallene for lærebokutlånet i denne omgang, så er de jo tilgjengelige. Det er ikke bare Nasjonalbiblioteket som har et ansvar for at de blir hentet ut, analysert, forstått og brukt.

NBF avdeling skole vil understreke viktigheten av at det enkelte skolebibliotek selv tar i bruk tallmaterialet, både for egen planlegging og evaluering, og overfor skolens eiere. Elever, lærere, ledelse, foreldre, politikere, administratorer og lokalsamfunn har både behov for og krav på å få vite hva skolebiblioteket gjør – de like meget som de nasjonale beslutningstagerne. Tallene for lærebokutlånet bør være med i årsmeldingen, på nettsiden, i lokalavisen, like meget som i den nasjonale statistikken.

1 kommentar:

  1. Hei. Dette har vi i Nordland vgs tatt opp med statistikkinnhenterne hvert eneste år, så de er ikke ukjente med problemstillingen, bare uenige:-)

    SvarSlett