onsdag 29. juni 2011

PISA-undersøkelsen om "Digital lesing"

"I tillegg til rene leseferdigheter på skjerm blir elevene testet i hvor gode de er til å navigere mellom ulike sider på internett, hente ut informasjon og vurdere om kildene er troverdige." skriver Karen Tjernshaugen i Aftenposen.
Dette er en spennende undersøkelse for oss som jobber med informasjonskompetanse / digital kompetanse. Gå inn og ta testen, her er mange tips til hva vi bør jobbe med!
http://erasq.acer.edu.au/ 
Logg dere inn med brukernavn public og passord access

Det finnes mange kritiske røster til hele PISA testingen http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4158116.ece

Men det er tankevekkende at New Zealand som har satset så mye på lesing i mange år skårer så bra, ungdommene der er vel ikke så annerledes enn våre? (Regner liksom ikke med Korea)
Samtidig er det vel ikke så rart at lesing på papir og lesing digitalt følger hverandre?
Til høsten må vi ha gode opplegg for bedring av lesestrategier og digital kompetanse!