mandag 30. januar 2012

NBF Skoles årsmøte for 2011. Innkalling.

NBF avdeling skole innkaller til årsmøte på St. Svithun videregående skole, Stavanger 21.03.2012 kl 09.00. Årsmøtet avholdes i forbindelse med NBFs bibliotekmøte i Stavanger 21.-23.03,2012. Etter årsmøtet holdes det medlemsmøte. Saker til årsmøtet bes sendt innen 17.02 til Åsne Hestnes, Gullhaugveien 33B, 1354 Bærums Verk eller på e-post til aasne.hestnes@gmail.com . Sakspapirer legges ut her og på hjemmesiden innen 22.02.2012.
Se forøvrig programmet til bibliotekmøtet.
Med vennlig hilsen Åsne Hestnes, leder

onsdag 11. januar 2012

Internasjonale konferanser

Har du erfaring med samarbeid mellom skole- og folkebibliotek til fordel for studenten/eleven, som du vil dele med andre? Kunne du tenke deg holde et innlegg på IFLA 2012 i Helsinki om dette?
IFLAs seksjoner for skolebibliotek og folkebibliotek samarbeider om et seminar om samarbeid på dette området.

Se Call for Papers http://www.ifla.org/en/news/call-for-papers-2012-theme-friends-or-foes-public-and-school-libraries-a-force-for-change-for-c

I Milano holdes det en gratis internasjonal konferanse, European Meeting on Media and Information Literacy Education (EMMILE) fra 27. til 29.2.2012. Opphold og reise betales selv.

Se http://emmile.wordpress.com/

Randi Lundvall, Chair IFLA Section for School Libraries and Resource Centers