fredag 29. april 2011

READ: Ny plakat om lesing

I forbindelse med Helen Boelens doktorgrad har hun fått laget en plakat på diverse språk som alle sier LES.

Den kan bl.a.lastes ned fra ENSILs hjemmeside, se lenken.

http://www.ensil.eu/

Doktorgrad om skolebibliotek

Helene Boelens, kjent internasjonal størrelse når det gjelder skolebibliotek, har tatt doktorgrad og hennes oppgave The evolving role of the school library and information center in education in digital Europe kan lastes ned her
http://eprints.mdx.ac.uk/7329/

torsdag 14. april 2011

NBF Skole gratulerer Sandefjord vgs!

I tidligere blogginnlegg er det publisert en liten oppsummering av det vi så av Læringssenteret ved Sandefjord vgs under Ung 3.0-konferansen 30. mars. Nå har jeg summet meg, og jeg har lest artikkelen i Bibliotekaren nr 4, 2011. Det er bare å bøye seg i støvet, og det er all grunn til å rope ut; Se og lær! Det fysiske biblioteket får mye fortjent oppmerksomhet. Viktigst er likevel at vi har å gjøre med en skolebibliotekvirksomhet som i mange år har tenkt banebrytende tanker. Stikkord:

  • Satsing på tverrfaglighet: bibliotekarer, pedagoger og it-personale

  • Langsiktig planarbeid på flere nivå

  • Overføring av bibliotekkompetanse til ledelse og bevilgende myndigheter

  • Bevissthet om nødvendigheten av å utvikle det pedagogiske samarbeidet

Det nye læringssenteret på 1500 kvm er luftig med fasiliteter som grupperom, stillearealer, samlokalisering med it-avdeling mm. De har fokus på elevenes læring og mener at tverrfaglig kompetanse styrker læringsmiljøet.


Lokalene ved Sandefjord vgs kan mange av oss bare drømme om. Men idegrunnlaget som frontes, har overføringsverdi for alle som arbeider i skolebibliotek og kan langt på vei realiseres andre steder. Jeg er overbevist om at  • biblioteket styrkes gjennom tverrfaglighet

  • godt planarbeid gir resultater på sikt

Erling Bergan spør i sin artikkel i Bibliotekaren "Har bibliotekaren mangler i kompetansen sin, når biblioteket utvikles til læringssenter?" Når bibliotekarene ved Sandefjord vgs har tilleggsutdanning i pedagogikk og litteraturformidling og dessuten har hatt fokus på å videreutvikle sin digitale kompetanse, burde spørsmålet være unødvendig. Poenget er at når man tilfører biblioteket tverrfaglighet ala læringssentertankegangen, utveksles kompetanse - og NY kompetanse kan oppstå.


Dette utviklende læringsmiljøet får nå 2000 Sandefjordungdommer være en del av. Det som imponerer mest er at Læringssenteret fremstår så "komplett". Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene: idegrunnlaget og planene er på plass, det fysiske rommet kan realisere ulike undervisnings- og læringsmetoder, ulike tjenester er sentralisert og det tverrfaglige samarbeidet en realitet.


Nok en gang: Gratulerer! Dette er rene læreboka!

Referat fra styremøte 31.03.2011

Styret i NBF avdeling Skole hadde styremøte i etterkant av Ung 3.0-konferansen i Sandefjord. Referatet legges også ut på vår plass på NBFs hjemmeside under "Spesialgrupper".

tirsdag 12. april 2011

onsdag 6. april 2011

Årsmøte 2010 NBF avdeling skole

NBF avdeling skole innkaller til årsmøte 2010 på Alta videregående skole 25.5.2011 kl 17.15. Etter årsmøtet holdes det medlemsmøte med tema formell kompetanseheving. Saker til årsmøtet sendes sendes innen 27.4 til Randi Lundvall, Skogfaret 43 D, 1344 Haslum eller på e-post til rlundvall@hotmail.com Sakspapirer legges ut her og på hjemmesiden innen 1.5. Med vennlig hilsen Randi Lundvall, leder