Styret i NBF Skole


Åsne Hestnes
Åsne Hestnes er leder av NBF Skole. Hun har vært avdelingsleder for biblioteket ved Dønski videregående skole (Akershus) siden 2008. Hun har ti års erfaring fra grunnskolebibliotek i Bærum, og har vært aktiv i NBF skole siden 2007. Åsne har vært leder av NBF Skoles styre siden våren 2011.

Kan kontaktes på aasne.hestnes -a- gmail.com.
Randi Lundevall

Randi Lundvall er skolebibliotekar og faglærer i engelsk på Løkeberg skole. Hun har vært skolebibliotekar i Bærum siden 1988. Har vært med i NBF Skole siden 2000, og etter over 10 år som leder er hun nå styremedlem. I 2009 ble hun leder i IFLA sin seksjon for skolebibliotek og har mye å gjøre med skolebibliotek internasjonalt. Det har også ringvirkninger i den daglige jobben som skolebibliotekar.
Aud Tåga
Foto: Lars Å. Andersen
Kasserer Aud Tåga, rådgiver ved Troms fylkesbibliotek, har vært medlem i styret siden årsmøtet i 2007. Aud har arbeidet ved Troms fylkesbibliotek siden årsskiftet 1998, med bl.a. skolebiblioteksaker. Hun har arbeidd i grunn- og videregående skole og på kommunenivå med skolefaglig veiledning, blant annet skolebibliotekspørsmål. Aud er også veileder i Skolebibliotekprogrammet ved Universitetet i Agder.


Frøydis Totland
FrøydisTotland jobber som bibliotekleder på Alta videregående skole og har gjort det i ca 10 år. Er for tiden koordinator for skolebibliotekarene i Finnmark. Har vært styremedlem i NBF Skole i to perioder.Bernt Lage Breivoll
Bernt Lage Breivoll jobber på Fyllingsdalen videregående skole. Han har tidligere vært skolebibliotekkoordinator i Hordaland fylkesbibliotek, og før det jobbet i folkebibliotek. Han sitter i Samstat (Samarbeidsutsvalget for bibliotekstatistikk) for NBF Skole, og interesserer seg for samlingsutvikling og formidling.


Anne-Dagrun Husabø
Anne-Dagrun Husabø er skolebibliotekar på Hop ungdomsskole i Bergen. Hun har vært varamedlem i styret fra 2011. Siden høsten 2011 har hun vært veileder i Skolebibliotekprogrammet ved UiA. Tidligere jobberfaring er som barne- og ungdomsbibliotekar, distriktsbibliotekar og bibliotekar/læremiddelansvarlig på spesialpedagogisk kompetansesenter.


Mari Hopland
Mari Hopland ble valgt inn som vara-styremedlem i NBF skole på årsmøtet i 2012. Hun fullførte sin bachelor i bibliotek og informasjonvitenskap ved HiO i 2006, og har siden jobbet i både folke- og skolebibliotek. Siden 2009 har hun jobbet på Drammen videregående skole.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar