mandag 20. januar 2014

Brukerundersøkelser som styringsverktøy

Brukerundersøkelser som styringsverktøy overfor egen ledelse og for utvikling av biblioteklokalene

 ved Bente Saxrud, seniorrådgiver, biblioteket Handelshøyskolen BI

Liveblogging fra KRUTT mandag 20. januar

Innledning: Det arbeidet som gjøres i grunn- og videregående skole for å lære elever det de trenger for å ikke plagiere, er noe av det viktigste vi gjør.

Handelshøyskolen BI
 • 14000-21000 sudenter
 • ett campus i Oslo
 • 6 studiesteder i Norge
Hvorfor måler vi?
 • vil vise effekten av å satse på bibliotek - gjennom vekst og økt kvalitet
 • da må man måle de rette tingene
 • for å dokumentere, behov, bruk og effekt
Hvordan bruker man resultatene?
 • videreutvikling av fysiske fasititeter, tjenester og ressurser i takt med behov
 • dokumenterer ønskede og gjennomførte endringer overfor ledelse, brukere, andre avdelinger og egne ansatte
Hvilke endringer er blitt gjort?
 • Lokaler: endret møbleringsplan, flyttet skrankefunksjon, flyttet samlingen, bygget tre leserom
 • Ny fløy med 360 arbeidsplasser - med eget område for masterstudenter
 • søndagsåpent - pga etterspurt fra brukrne
 • Nye tjenester: app-tilbud for telefon/ipad, chat-tjenster, etaforskningstorg, veiledning spesialdatabaser
Bruker styringsdata aktivt (observasjonstellinger, statistikk, fasilitetsundersøkelser) og involverer brukerne i de beslutninger som skal tas. Brukerne tas med gjennom å delta i prosjekter, utvalg, undersøkelser, tilbakemeldinger, ansvarliggjøring.

LibQUAL
- en undersøkelse som fikk fart på utviklingen. 22 kjernespørsmål. Svarene gis i form av score på hvor fornøyd man er.
Resultatet vises i diagram og tilbakemeldinger fra studenter og ansatte. 
Dette ble fulgt opp med observasjonstellinger på de områdene LibQUAL-undersøkelsen viste var kritisk.

Kunne da dokumentere konkret hvor svakhetene var - gjalt både lesesalsplasser og samlingen

Resultater og kommentarer må tas på alvor. Ikke spør om det du ikke kan gjøre noe meg. ikke tgro på alt du hører, sjekk, sjekk, sjekk...ta videre det vi ikke kan gjøre noe med selv.

Kommunikasjon, informasjon, tilstedeværelser, forankring, dokumentasjon, ikke hvil på laurblad!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar