lørdag 24. oktober 2009

Nasjonale nettsteder for skolebibliotek

Vi er to bibliotekarer som skal skrive for NDLA om informasjonskompetanse, og da er det naturlig å søke andres ressurssider, og svenskene har så flotte sider!
De har Kolla Källan, Länkskafferiet og Spindelen
Det har vært satset tungt på dette over lang tid i Sverige.
Hva har vi i Norge?
Skolenettet skal til UiA, og vi håper at de to flinke skolebibliotekarene som har fått ansvar for dette finner fram til gode former på dette arbeidet.
Det finnes allerede gode ressurser på NDLA om kildebruk i norskfaget.
Vet dere om flere gode ressurser?

fredag 23. oktober 2009

Skolbibliotek kan bli nyckelfaktor

Les den spennende artikkelen:
— röster från ett panelsamtal om skolbibliotek
19 oktober 2009 Stefan Pålsson

Louise Limberg sier:
"Vi lever i ett enormt informationsöverflöd, vilket innebär att informationshantering och källkritik är viktigare än någonsin. Limberg menar därför att den ytliga faktainlärningen och informationsredovisningen i skolan måste ersättas av en undervisning där den kritiska förståelsen av innehåll och sammanhang är avgörande. Och här gäller det att kunna dra nytta av lärarens och skolbibliotekariens skiftande perspektiv och kunskaper."

tirsdag 6. oktober 2009

Ny undersøkelse av skolebiblioteket

Vi har tidligere skrevet om en spørreundersøkelse som tok for seg endel aspekter ved skolebiblioteket. Det er NIFU Step som har oppdraget for Utdanningsdirektoretet. Første rapport er nå klar. Dette skal være en årlig rapport i minst tre år framover.

Her kan du lese rapporten

Det kommer ikke fram noe særlig nytt. Da jeg svarte på spørsmålene syntes jeg det virket spennende, men framstillingen av resultatene er ikke oppsiktsvekkende.
Ressursen i grunnskolen er økt bittelittegran, nå er den oppe i 6,1 time pr. uke. Ellers er vi fornøyd, integrert og underbekvinnet :)

fredag 2. oktober 2009

Spennende viderutdanning i Nordland for skolebibliotekarer i vgs

VGS Bibliotekarmøte i Nordland 1.10

Trond Lekang, Høgskolen i Bodø,
Han informerte om et planlagt studium :
Pedagogikk for biblioteksansatte.Videreutdanning i veiledning eller i pedagogikk.
Tar utgangspunkt i planen til Nordland, og skolebibliotekløftet og IFLA
Han hadde plukket fram noen av målene fra de nevnte styringsdokumentene.
Støtte og fremme utd.mål
utvikle og oppmuntre
tilby muligheter til å skape
gi trening
Det mangler ikke på fine verb! Og her er det mye å ta utgangspunkt i for å lage et godt studium.

Praktisk er det tenkt at det skal være en: Studiemodell 10 stp våren 2010 – en modul, en ped.gruppe blandt skolebibliotekarene har utarbeidet en ønskeliste. En lang og spennende liste: elevens verden, veiledning, tilpasset opplæring, kildebruk osv…
Høgskolen i Bodø utvikler studietilbudet, i samarb med NFK og ped. gruppa. De utvikler flere moduler hvis det er interesse, dette handler mye om økonomi.
Jeg som var på besøk fra Drammen ønsker å delta som fjernstudent, dette er helt sikkert spennende for mange.
Skolebibliotekarene i Nordland er så heldige at de får betalt studiet av fylkeskommunen!