tirsdag 27. november 2012

Skolebibliotek i nyhetene

70% av rektorer har ingen plan for sine skolebibliotek. Norske barn er dårligst i Norden til å lese, og NRK Dagsnytt ser sammenhengen og etterlyser bedre skolebibliotek og flere bibliotekarer i grunnskolen. Ingeborg Rygh Hjorten uttaler seg om skolebibliotek og skolebibliotekkampanjen til NBF. Se saken på NRK nett-tv

søndag 25. november 2012

Lyst på stipend?

Har du lyst til å delta på Ung 3.0Gutter og lesing eller NKUL? Ta etterutdanning? Reise til et spennende sted for å bli inspirert til å lage et ennå bedre skolebibliotek på din skole? Bli personlig medlem i Norsk bibliotekforening avd. skole og søk stipend - NÅ!

Kanskje er du allerede personlig medlem i NBF, men hvis ikke har du en gyllen mulighet nå. Medlemskapet er gratis ut året, og når du har meldt deg inn kan du søke om stipend til faglig utvikling. I jubileumsåret 2013 er stipendpotten ekstra stor, hele 100.000 kroner. Men det haster - fristen for å søke stipend for 2013 er 1.desember.

Lurer du på hvorfor du bør være personlig medlem? Jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke de som bestemmer - jo flere medlemmer, jo mer får NBF gjort for bibliotekene. Meld deg inn og les om fordelene du får her.

onsdag 21. november 2012

Styremøte på Løkeberg skole

Anne-Dagrun Husabø, Frøydis Totland,
Mari Hopland (med Sivert, 4 uker), Randi Lundvall,
Bernt Lage Breivoll og Åsne Hestnes.  
Styret i NBF Skole har hatt styremøte. Vi møttes hos Randi Lundvall på Løkeberg skole i Bærum, og brukte dagen til å planlegge veien fram mot stortingsvalget 2013 og samle trådene fra 2012.

Organisasjonsekretær Kristin Storrusten var sammen med oss, hun la blant annet fram strålende resultater for skolebibliotekkampanjen og fortalte om planene for jubileumsåret 2013. Mye spennende å se fram til.Randi Lundvall
Vi fikk en omvisning på biblioteket på Løkeberg skole, og Randi fortalte om et travelt og godt brukt skolebibliotek. Godt å se en grunnskole som legger til rette for skolebiblioteket sitt, og som har en solid utdannet skolebibliotekar i staben.

Styret har også laget en presentasjon av oss selv her på bloggen, så dere kan se hvem vi er som jobber for skolebiblioteksaken denne perioden. Samtlige er valgt inn fram til 2014.

Kasserer Aud Tåga kunne dessverre ikke komme, men resten av styret satte stor pris på å ha en hel dag til disposisjon. Vi går vinteren i møte med ny inspirasjon.

Referat kommer snart. Ta gjerne kontakt om du har saker du mener vi burde ta tak i.Randi, Bernt, Kristin, Frøydis, Åsne og Anne-Dagrunn.


Referat fra møte ligger her (16.12.12 FT)