tirsdag 14. mai 2013

Lesekonferanse om gutter og lesing

Høgskolen i Vestfold arrangerte en lesekonferanse i Larvik 6.-7. mai 2013 som handlet om gutter og lesing. I skolesamfunnet, i pressen og fra bibliotekhold blir det gjentatt så ofte at det blir selvforsterkende: gutter leser lite, gutter leser ikke bøker, gutter leser dårligere enn jenter. Nasjonale og internasjonale leseprøver viser at gutter scorer lavere enn jenter. Statistikker i offentlige bibliotek avdekker at gutter låner færre bøker enn jenter.


Hva kan årsakene være? Hvordan kan vi motivere gutter til lesing? Gjennom foredrag i plenum og ulike seminarer belyste forskere og fagpersoner fra ulike posisjoner lesing ut fra et gutteperspektiv, som for eksempel:

• gutters lesing i digitale medier

• tolking av gutters resultater i nasjonale og internasjonale leseprøver

• framstilling av guttebildet i lærebøker

• maskulinitet i barne- og ungdomslitteraturen

• bokomslagene - paratekstene på bøkers fram- og baksider - fanges guttelesere?

Følgende personer holdt foredrag: Astrid Roe, Ole Ivar Burås Storø, Svein Slettan, Jan Inge Reilstad, Harald Fougner, Kåre Kverndokken, og Susanne V. Knudsen

Målgruppen var ansatte i grunnskole, videregående skole, høyskoler og universitet, skole- og folkebibliotek, forlag. De foredragene jeg deltok på var gode og interessante. Jeg hadde inntrykk av at dette var en konferanse som mange deltakere var fornøyd med og som ga inspirasjon til å fortsette å formidle bøker til gutter.