torsdag 7. juni 2012

Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket; erfaringskonferanse 2012 i Program for skolebibliotekutvikling

Som veiledere for prosjektskolene var tre medlemmer fra NBF skoles styre invitert til erfaringskonferansen på Universitetet i Agder 5.juni 2012. Det var Anne Dagrun Husabø, Aud Tåga og undertegnede, Randi Lundvall. Vi deltok i et evalueringsmøte med de andre veilederne kvelden før konferansen. Dette skoleåret har vært det første med veiledere i Programmet og sammen med Annbjørg Dalland og Astrid Flagstad har vi bestemt oss for å fortsette som veiledere i Programmets siste prosjektår 2012-13.
Selve konferansen varte 1 dag og hadde ca 120 deltakere. Den var velarrangert og inspirerende. Program for skolebibliotekutviklings leder, Siri Ingvaldsen, presenterte kort de forskjellige ressursskolene som nå avslutter sine 2 årige prosjektperioder.
Noen av disse holdt så egne presentasjoner:
- skolebibliotekar Lene Andersen Gott presenterte Vågå ungdomsskole sitt forbilledlige prosjekt med fokus på informasjonskompetanse
- rektor Jone Siqveland fortalte om skolebiblioteket og lærerne som pådrivere i elevenes leseutvikling på sin barneskole, Lye skule
- 4 skoleelever fra Åsheim ungdomsskole i Trondheim gjorde rede for sine oppgaver som leseambassadører. Dette prosjektet tar for seg elevene som ressurs i skolebiblioteket. Det var fint å få med elevenes synsvinkel
- rektor Gunvor Alderslyst presenterte sitt syn på skolebibliotekets plass i skoleutviklingen. Hun spør bl.a. lærerne på medarbeidersamtalene hvordan de forholder seg til skolebiblioteket
Alle ressursskolenes presentasjoner er samlet i et hefte fra Universitetet i Agder som heter Lærelyst og leseglede.

Kåre Kverndokken holdt et forrykende og morsomt innlegg: "101 måter å lese leseleksa på".

Ellen Sundt fra Utdanningsdirektoratet, nybakt pensjonist, ble "takket av" av Siri Ingvaldsen.
Vår nye kontakt i direktoratet er Eva Mimmi Lund.
Aud Tåga fra NBF skole og Marianne Borthen fra SiN presenterte kort de to organisasjonene.

Vi reiste hjem med ny inspirasjon i kofferten.