mandag 7. mai 2012

Organisasjonskurs i Norsk bibliotekforening

Norsk bibliotekforening arrangerte organisasjonskurs for tillitsvalgte i spesialgrupper og lokalavdelinger 3.-4.mai. Som nytt styremedlem i NBF Skole fikk jeg muligheten til å delta - og det ble to nyttige dager på Helsfyr.

Mari Hopland, Birgithe Schumann-Olsen
og Ellen Hermanrud. Foto: Kristin H. Storrusten
Programmet var tett, med en fin blanding av organisasjonsinformasjon fra NBF og inviterte foredragsholdere. Organisasjonsekretær Kristin Storrusten har laget en håndbok for tillitsvalgte, og vi fikk muligheten til å se på den og kommentere hva vi trenger for å komme raskest mulig inn i arbeidet i spesialgruppene og lokalavdelingene. Den ser veldig brukbar ut, så jeg gleder meg til den blir tilgjengelig på nett. Flott med all informasjon både om NBF, planer og mål for organisasjonen og konkrete råd om hvordan lage budsjett og avholde årsmøter, samlet på ett sted. Ferdigstillelse ble lovet i løpet av sommeren.

Nyvalgt leder i NBF, Ingeborg Rygh Hjorten hadde et fint foredrag hvor hun forklarte hvordan NBF jobber, hva vi jobber med og hvordan vi kort kan forklare hva som er våre mål - gjerne med utgangspunkt i prinsipprogrammet. For NBF Skole er det jo særlig punkt 3. Bibliotek, utdanning og forskning som er viktig - “Gode bibliotek er en forutsetning for kvalitet i læring, kunnskapsformidling og forskning. Gode modeller for bibliotekopplæring i alle skoleslag kan sikre at bibliotek er en sentral og integrert del av utdanningssystemet fra grunnskole til høyere utdanning. Det må satses på kontinuerlig bibliotekforsking med fokus på alle bibliotektyper.

Elin Mariboe Hovde, biblioteksjef i Modum snakket om hvordan hun jobber politisk og langsiktig. Statistikkbloggen http://modbib.blogspot.com/ bruker hun for å vise både ansatte, politikere og media hva som skjer i biblioteket. Mariann Schjeide, biblioteksjef i Ålesund, snakket også om hvordan man kan jobbe med media og politikere og hvilke resultater det kan gi. Både Modum og Ålesund har reddet nedleggingstrua filialer, og oppskriften var ganske lik begge steder. Ha langsiktige strategier og gode planer, få med deg media og politikere, spre gladsaker ved enhver anledning. De viser at det nytter å “ikke sutre”, og allikevel få vist hvilke konsekvenser planlagte kutt kan få.

Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek hadde en innføring i sosiale medier, med mange gode eksempler på hvordan bibliotekene kan og bør ta dem i bruk, både for å bli mer synlige og som praktiske arbeidsverktøy. Foredraget delte hun naturligvis på slideshare. Vi snakket en del om hvordan man må våge å være personlig, og hvor skillelinjene går mellom personlig og privat.

Vi avsluttet dagen på fredag med å skrive et lite postkort til oss selv - som vi skal få i posten i løpet av høsten. Så hva lærte jeg? Hva skal jeg ta med meg inn i styrearbeidet i NBF Skole? Hvordan få best mulig gjennomslag for målene vi har satt oss for 2012-2014? Jeg skal iallfall sette meg godt inn i det som fins av handlingsplaner og denslags. Jeg skal lese forslag til bibliotekloven og finne ut hva jeg syns NBF skole bør mene om den. Jeg skal bruke denne bloggen til å vise fram saker som angår alle oss som er engasjert i utdanning og bibliotek. Og jeg skal ta den siste utfordringen vi fikk på kurset - og sende den videre til andre bibliotekfolk: -Skriv om dine bibliotek og bibliotekfolk på jubileumswikien til NBF - Bibliotekhistorie.no

Les mer om kurset på hos NBF og se bilder på flickr.

lørdag 5. mai 2012