torsdag 26. mai 2011

Nytt styre i NBF Skole

Under Nordnorsk bibliotekkonferanse i Alta hadde NBF Skole årsmøte onsdag 25. mai, og styret har fått denne sammensetningen:
Leder: Åsne Hestnes
Styremedlemmer: Randi Lundvall, Siv Marit Ersdal, Frøydis Totland (sekretær), Aud Tåga (kasserer)
Varamedlemmer: Bernt Lage Breivoll, Anne Dagrun Husabø (ny)

Årsmøtet vedtok følgende virkeplan for NBF Skole 2011-2012
Formål

NBF Skole skal: • arbeide for at skolebiblioteket får en sentral plass i skolens virksomhet ved å synliggjøre det som en arena for læring, kunst- og kulturformidling

 • arbeide for at alle grunn- og videregående skoler har et likeverdig bibliotektilbud i henhold til lovverket.

 • arbeide for økt kunnskap om skolebibliotek

 • være en sentral støttespiller for NBF i saker som angår skolebibliotek

Virkeplan


* Faglig engasjement


Gjennom artikler, blogginnlegg og direkte henvendelser skal NBF Skole spesielt fokusere på • nødvendigheten av å øke stillings- og tidsressursen i barne- og ungdomsskolen

 • Utviklingsprogram for skolebibliotek

 • Skolebibliotekstatistikk

 • Skolebibliotek i lærer- og bibliotekarutdanningen

 • aktuelle saker og henvendelser

* Medlemskontakt og profilering


NBF Skole skal • holde medlemsmøter i forbindelse med faglige møter

 • videreutvikle samarbeid med fagforumene i vgs.

 • videreutvikle hjemmesiden og NBF Skoles blogg

 • samarbeide med NBFs hovedstyre, SiN (Skolebibliotekarforeningen i Norge), Nasjonalt kompetansenettverk for skolebibliotek, Utdanningsdirektoratet og andre aktuelle instanser

* Internasjonalt engasjement


NBF Skole skal- ha et internasjonalt engasjement gjennom IFLA , seksjon for skolebibliotek samt kontakt med ENSIL og IASL. For inneværende periode innebærer dette deltakelse og lederverv i IFLA, seksjon for skolebibliotek


Fullstendig referat kommer senere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar