onsdag 25. mai 2011

Eksamensforberedelse med sosiale medier

Mens vi i styret i NBF skole sitter på konferanse i Alta er det eksamen og forberedelse til eksamen i vgs. Dette skjer ikke lenger i ensomhet for den enkelte elev. Tidligere fikk elevene forberedelsesarkene, snakket med læreren og dro hjem.

Jeg vil her beskrive hvordan forberedelsen foregikk i faget Politikk og menneskerettigheter ved flere skoler, og hvordan dette kom alle til nytte fordi det ble gjort i sosiale medier.

Mange skolebibliotek tilbyr hjelp til å finne ressurser, og hvordan elevene behandler kilder. Biblioteket blir et godt sted å sitte og jobbe sammen, og bibliotekarene er medleserer og støtter i prosessen (på ingen måte lærere, fagets innhold kan vi lite om, men arbeidsmetoder og kildebruk er vi gode på).
Bibliotekarene lager lenkesamlinger http://groups.diigo.com/group/buskerud-vgs/content/tag/Afghanistan (Randi Helgerud ved Drammen VGS)
De starter samskrivingsdokumenterhttp://samskrive.ndla.no/6AkAzs73Py (Else Brita Ness ved Sogndal VGS)
Lærerne og elevene selv starter facebookgrupper, og bibliotekarene deltar med tips
Fellesside for Politikk og menneskerettigheter St. Hallvard og Drammen vgs http://www.facebook.com/pages/Politikk-og-menneskerettigheter-Fellesside-SHVS-og-DRVS/122412184440874
og elevene selv starter en samarbeidsgruppe http://www.facebook.com/home.php?sk=group_124853557593796&ap=1

Jeg ramser opp disse lenkene fordi de i ettertid vil vise oss hvordan elevene arbeider med problemstillingen, hvordan de strukturerer læringsarbeidet og hvordan de jobber med ressursene. Her er det mye inspirasjon å hente for oss skolebibliotekarer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar