torsdag 26. mai 2011

God uten juks, - fusk, plagiat og referanser ved professor Vidar Gynnild NTNU


http://universitas.no/kommentar/51796/klar-ferdig-juks oppslag i Universitas i 2008 viser at omfanget er stort. Universitas spør her: Er studenters etiske bevissthet og faglige stolthet i ferd med å råtne på rot?
Gynnild viste til flere eksempler fra Norge, Tyskland og Sverige. I USA har de vært mye tidligere ute med fokus på dette.
Gynnild ser på plagiering og forskningsjuks som en form for korrupsjon.

Eksemplel på nettsted som tilbyr tekster du kan kjøpe fra arkiv eller på bestilling: http://www.bestessays.com 
Du kan bestille alle mulige type oppgaver og bestemme selv hva slags karakter det skal være på den. Jo kortere tidsskrift, jo høyere pris.
Det finnes mange slike typer tjenester på nettet.

Academic integrety
- the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change (Cambrigde adv. Learners Dictionary)
- is practicing integrity in teaching, learning and research.

Academic dihonesty
- cpoying, prarphrasing or ciring without docmentation

Like viktig som å lære touch-metoden er å lære seg å bruke referanseverktøy, verktøy som feks enote osv... - grunnleggende digital ferdighet?

Plagiat oppstår hvis man mister tråden i kildeinnhenting, ikke forstår referanseteknikk, tidspress, ignorerer referansestandarder, trang til akademisk forbedring, at man ikke vet hva som kreves osv.

Hvordan fremme integritet
- fremme informasjonsstrategier - elevene må få vite hva dette handler om! Ulike fag har ulike strukturer osv
- strukturer/rammer  - individuelle kontrollerte prøver kan erstatte tradisjonelle vurderingsformer, kan være en policy ved skolen
- honor codes (am begrep) angår det individuelle ansvaret
- detection tools (har med teknikkken å gjøre)
- sanksjoner ved juks. Må nedfelles i skolens policy og må gjøres kjent. 

Informasjonsstrategier
- etabler konsensus i personalet for hva som er akseptabelt ikke ikke
- begynn i ett fag først og diskuter hva som er overførbart til andre fag
god undervisning til elevene 

Viktig å klargjøre
- skal eleven forstå eller bare gjengi kunnskap
- skal de  samarbeide?

Veiledning underveis i skrivearbeidet kan være en viktig hjelp til å ungå plagiering. Krav om refleksjon rundt kildevalg kan også være effektivt. 

1 kommentar:

  1. This is really an incredible stuff, very much informative. Thank you very much. Keep it up.


    Custom term papers

    SvarSlett