fredag 27. mai 2011

Nordnorsk Bbliotekskonferanse sluttet med et kraftforedrag av Pål Hivand

Pål Hivand
Blogging og makt
- eller ordets makt

For mange år siden følte Hivand seg forpliktet til å varsle om dårlige arbeidsforhold på arbeidsplassen. Det fantes ikke noe regelverk, ikke noe forum, for å finne mer ut av dette startet Hivand startet bloggen advarsel.

Hva er makt?
Definisjonsmakt, tidligere var det sånn at noen få definerte og ikke minst disponetrte kanalene. Ikke alle synes bloggere har makt, en art. av Kristine Løwe peker på at norske bloggere ikke hatt samme gjennomslag som i f.eks. USA og England.
Kanskje handler det mer om hva folk synes bør være på dagsorden. 
For det er ikke sant, mener Hivand. Stopp DLD er et eksempel på dette. Bloggen advarsel.no har hatt 600 varsler historier.
VOE med 85.000 daglige lesere, hadde hun makt? (Hun la som kjent ned bloggen pga. at det tok mye tid, og fordi det kom mange negative kommentarer på bloggen hennes.)

Først var det kirken - de hadde makten og ordet. De lage bøkene, og utvalget var Biblelen, og bøker som refererte til tekstene.
Gutenberg - lagde det første massemedium. Det var mange argumenter mot dette, de var ikke pene nok, det ville bare forvirre folket der ute å ha så mye å velge mellom.

Bloggrevolusjonen - det skulle være vanskelig å distrubere, det skulle være et kvalitetstempel å bli publisert. Plutselig var det kjempelett. Blogg lager du raskt, og du har uendelige muigheter for lagring og publisering.
Vi har definert verdi slik at det det er knapphet på det har verdi.

Men var det kattebilder revolusjonen skulle dreie seg om? Kattebilder er det mest publiserte på nettet, eller kanskje det er noe som er mer, men det finnes uendelig mange kattebilder der ute.
I et øyeblikks overflod så lager vi kattebilder.
I overfloden er det mange som ønsker å dele sminketips. Ungdom snakker bare med hverandre, de bryr seg ikke om at rosabloggere blir sett ned på av medieviteerne. Vi snakker sammen - det er det som er revolusjonen.
Forbrukerne har mye mer makt, bloggerne forteller om sine erfaringer. 
Marias Metode - http://mariasmetode.wordpress.com/ har gitt en pasientgruppe en stemme. Hun blir lyttet til.
Tradisjonnelle medier så på varslere som potensiele kilder, nå er de ikke det lenger. De har sine egne kanaler.
Øivind Strand skriver  http://oyvindstrand.wordpress.com/- en forfatter som har stått på lenge for å få gitt ut bok, ble overbevist om å blogge.

Boka dør, litteraturen lever. Hvorfor skal vi gå på biblioteket. Nye generasjoner vil ikke nødvendigvis verdsette trykt materiale. 
Bloggingens invitasjon til samtale er nyskapnde og revolusjonerende. Samtalen har fått et nytt språk - ikke lenger bare ord! 
Film, bilder og lenker er viktige sosiale objekter i samtalene. For dagens unge er samtalene uinteressante uten dette siste.
Makten er flyttet. Vi holder fremdeles på med det gamle, fordi det er det vi kan!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar