fredag 16. mars 2012

Hva har styret i NBF skole drevet med dette året?

Her er deler av styret på Alta Folkebibliotek
Dette året har vært preget av trussel om nedleggelse av skolebibliotek flere steder i landet. NBF skole har i samarbeid med lokale krefter engasjert seg i arbeidet mot dette. Heldigvis endte de fleste av disse sakene godt denne gangen også.

NBF skole var representert på karriereuka ved UiOA. Og har engasjert seg i debatten om utdanning av skolebibliotekarer både på nettet og i fagtidskrifter.

NBF skole deltar aktivt i internasjonalt arbeid gjennom IFLA.

Les mer her


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar