mandag 1. februar 2010

Skolebiblioteket i endring, hvor er vi om fem / ti år?

En liten samtale utspant seg på e-post. Styremedlemmene i NBF skole filosoferte litt rundt skolebibliotek og bruken av det:

En skrev:
Synes ikke vi bruker fagbøker lenger og e-boken og lesebrett er rett rundt hjørne, - hvordan vil et skolebibliotek se ut om ti år?

En annen svarte:
Men uten å ha statistikk på det, henter jeg hver dag bøker fra
samlingen til elever som spør etter det. Tror det er fagbøkenes
innebygde struktur som oppleves som et godt verktøy. Når de holder
seg utelukkende til nettet, må de selv skape kunnskapsstrukturen. Det
klarer de flinke, mens de middelmådige og svake taper .... Med mindre
de altså erfarer de kan supplere med den trykte faglitteraruren.
Mange kommer og sier: Vi har funnet en del på nettet, men har dere bøker også?
Likevel:det er mange flotte bøker i hyllene som klart burde være mer i bruk....

Jeg hadde akkurat snakket med en lærer som hevdet at skolebiblioteket på hans skole ikke ble brukt! Det var flott, men ressursene brukte ikke elevene, kanskje de brukte lokalene...

Til dette får jeg svar:
Dersom bare skolebiblioteklokalene og ikke skolebibliotekressursene blei brukt kan det vel ha sammenheng med at skolebiblioteket har ressurser som ikke er relevante for elevens læring og - eller at elevene ikke har lært å bruke skolebibliotekresursene. Lærerne har ei viktig rolle når det gjelder å utvikle relevante samlinger og hjelpe til slike at elvene lærer å bruke samlingene.

Så må vi vel også tåle å ha fine biblioteklokaler som virker fristende på elevene slik at de kommer dit for å arbeide – kanskje leser de et tidsskrift, en tegneserie eller en avis når de først er innom.

Dette er en spennende debatt, og vi fortsetter den her på bloggen!

Svenskene har akkurat gitt ut et tidskrift Framtiden, det handler om framtidens skolebibliotek:
Anbefalt lesning!

4 kommentarer:

 1. Etter en hektisk mandag formiddag på et vgs-bibliotek, er det mange tanker som rører seg. Det er en viktig og spennende diskusjon Siv Marit åpner opp for - spennende fordi det handler om fremtiden som vi som kjent aldri kan si noe sikkert om.

  Denne formiddagen ved min arbeidsplass er et godt eksempel på at vår rolle og vår betydning for elevenes læringsarbeid (vi er to bibliotekarer på ca 520 elever), bare er STYRKET de siste årene. På grunn av - og ikke på tross av - at elevene jobber mer digitalt, har bibliotekarene med å gjøre fordi vi feks driver klasseundervisning om kildevalg og siteringsteknikk på ulike nivå og i flere fag. I kjølvannet av dette, er det flere elever som da henvender seg for å få individuell veiledning.

  Det er viktig å legge til rette for at biblioteket skal være et godt arbeidsrom og et supplement til klasserommet. At det fungerer som et alternativt arbeidsrom, gjør seg ikke selv. Det er bibliotekarenes oppgave å legge til rette for dette (det handler bla om struktur, ro, miljø og ressurser). Og det er viktig at skolebibliotekaren forholder seg aktivt til de elevene som sitter der og jobber! Vi må kjenne undervisningsoppleggene, spørre hva de jobber med, hente bøkene fra hylla, lytte til problemstillingen de har valgt, komme med forslag - gjøre oppslag i faglitteraturen og gjøre informasjonssøk sammen med dem! Mange av elevene spør ikke om hjelp og veiledning fordi de ikke vet hvordan de skal spørre.
  Min erfaring tilsier at hvis vi er pågående med den trykte faglitteraturen - vel og merke: NÅR DET ER NØDVENDIG - kommer elevene tilbake og vil ha mer. Og det er kanskje de middels og svake elevene som profitterer mest på relevante trykte kilder ettersom disse i større grad er strukturert på en måte som letter tilgjengeligheten.

  Aktive og pågående bibliotekarer som ønsker å operere i krysningsfeltet bibliotek/pedagogikk - det er det et moderne skolebibliotek trenger.

  Siv Marit siterer en lærer som sier at skolebiblioteket blir brukt om arbeidsrom - men samlingen brukes ikke i samme grad som før. Men faktum er at noen har lagt til rette for at det skal kunne være det, og den jobben skal ikke undervurderes. Det e itnå så kjæm tå sæ sjøl...

  Vi trenger kanskje ikke så store faglitteratursamlinger i fremtiden. Men jeg tror vi kommer til å trenge dem. Iallefall gjør vi det her på Dønski vgs så lenge kravet om tilpasset opplæring veier så tungt som det gjør.

  SvarSlett
 2. I morgen skal to bibliotekarer forelese for ledere og rektorer på Kongsbergkonferansen. Vi skal snakke om informasjonkompetanse. Og min erfaring er at det digitale gir store rom for samhandling. Vi trenger piloter som prøver seg fram, og elevene trenger veiledning inn i arbeidet sitt. Vi har erfart at wiki-skriving gir et umiddelbart behov for å vite litt mer om hva de kan gjøre og hvordan. http://drammenvgs-skolebiblioteket.wikispaces.com/

  SvarSlett
 3. Hvordan vi jobber i fremtiden vil i stor grad avhenge av hvor tett vi jobber sammen med lærerne.
  Når vi bibliotekarer mener å se at faglitteraturen i biblioteket brukes mindre enn før, bør det engasjere et samlet pedagogisk personale. Vi har samme mål - vi skal støtte elevene i deres læringsarbeid. Spørsmålet blir da om lærerne bør, vil og kan gi oppgaver til elevene som krever at de i større grad utnytter boksamlingen.
  Samhandling må fortsette også utenfor det "digitale rommet".

  SvarSlett
 4. Ikke bare her det diskuteres om skolebiblioteket trenger bøker :-) New york times i dag: http://tinyurl.com/ylr3x5x

  SvarSlett