fredag 5. februar 2010

Kvifor vert ikkje bibliotekarer brukt meir til å finna fram gode læringsressursar!


Jeg fikk dette spørsmålet fra Guttorm Hveem på Twitter mens jeg var på Kongsbergkonferansen. Og jeg må tilstå at jeg leste inn ordet digitalt i spørsmålet :)

Vi blir brukt til å finne fram gode læringsressurser, elevene bruker oss hele tiden til dette, og mange lærere også. Så jeg lurer litt på hva Guttorm Hveem mener, og det skal jeg spørre om.

Men jeg fablet litt over det jeg trodde var spørsmålet: Finn fram flere gode digitale læringsressurser. Mange av oss har laget lenkesamlinger, og strevd med å holde de oppdaterte og aktuelle. Det er et håpløst sysifossarbeid. Nå er det mange som legger inn lenker til gode ressurser i bibliotekskatalogen. Det er smart fordi elevene da finner både bøker og lenker når de søker etter f.eks. Peter Dass. Men søker de i bibliotekskatalogen?

Vi er så heldige å ha MM3 og med den er det mye greiere å redigere på websøket. Vi har lagt inn mulighet for å se på diigo lenkene våre. (Diigo er bokmerker på samme måte som delicious, sosiale og lette å samarbeide om) Det tenker jeg kan være en enklere måte å samle lenker på.

Og vi har også lagt opp til en RSS-strøm av bokmerkene til skolebibliotekets side på It's Learning. Og vi håper at dette kan være en måte å være med å finne fram gode digitale læringsressurser på.

Det finnes helt sikkert mange andre måter, jeg vil gjerne ha tips!

6 kommentarer:

 1. Jeg tror dere i Drammen ligger i forkant på det meste her når det gjelder å gjøre digitale læringsressurser tilgjengelig for elevene og lærerne.

  De er derfor mest interessant å få rede på hva Sveen egentlig mener.
  Mener han at det nivået dere er på, ikke er nok?
  Eller mener han at bibliotekarene generelt er for usynlige her?
  Bør vi som skolebibliotekarer gå i oss selv og spørre oss om vi har fokus på denne oppgaven?
  Jeg tror nok at vi er nødt til å prioritere både kompetanseutvikling og tid til å dele denne kompetansen hvis vi skal fortsette å betraktes som viktige samarbeidspartnere i skolen.

  SvarSlett
 2. Jeg tror det er mange bibliotekarer som er flinke til å finne fram både digitale og trykte ressurser. Og vi driver et kontinuerlig arbeid med å få lærerne oppmerksomme på hva vi faktisk kan brukes til. Jeg er enig med Asne i at vi må jobbe med kompetanseutvikling, men jeg tror vi er godt i gang både i Buskerud og i Akershus.

  SvarSlett
 3. Det er vi! Guttorm Hveem svarer for det føste at det var digitale læringsressurser han mente, så da mener han slett ikke at det vi gjør pr. idag ikke er godt nok, men at det ikke er framtidsrettet nok. Elevene våre bruker digitale kilder i hovedsak, utenom læreboka da ;) og den blir vel ikke digital med det første. Dette må vi ta inn over oss, men vi må ikke bli sittende i en krok og lage lenkesamlinger ingen bruker. Sosiale bokmerker har den fordelen at flere kan samarbeide om dem. Men det finnes helt sikkert andre måter. Og vi må være tett på elever og lærere som støttespiller og utfordrer i det pedagogiske arbeidet!
  Guttorm Hveem svarer på twitter: bibliotekarar blir vel ofte gløymt når det gjeld digital informasjon/læringskunnskapar?
  og:
  eit tips kan jo vera å administrera/pusha delte bokmerker tilsvarande diigo/delicious for personalet...

  SvarSlett
 4. Hos oss vert bibliotekarane hovudsakleg brukt til å finna bøker. Dei fleste bibliotekarane eg har møtt har god digital kompetanse, men diverre trur (gjetter?) eg at mange lærarar ikkje er klar over dette. Ein del av det eg gjer (som ikt-pedagog lokalisert på biblioteket) er å visa gode nettsider og digitale ressursar både til lærarar og elevar. Døme kan vere t.d. wolframalpha, personvernskolen, dubestemmer, ted.com osb. Vidare så tipsar eg læarar om diigo-samlinga på del og bruk, eg ser ikkje for meg at biblioteket skal ha ansvar for å vedlikehalda ei slik samling, men det er kanskje viktigare å hjelpa lærarar/elevar til å oppretta og samarbeida om ei slik samling?

  SvarSlett
 5. Jeg skjønner ikke at det er noen grunn til å skulle ta Hveems spørsmål kritisk opp. Tvert i mot synes jeg han inviterer oss inn ved å spørre hvor vi er. Men hva svarer vi? Det er helt klart en kjempeutfordring for skolebibliotekarer å skulle forholde seg til nye medier, men det er det for lærere også. Hva gjør vi for å ta utfordringen? Vi må som alle andre i skoleverket, lære å tenke nytt og vi må sette oss inn i de mye mediene. Gjennom prøving og feiling finne ut hvordan vi kan bruke dem, hvilken fordel vi kan ha med dem og hvordan vi skal kunne veilede elever og lærere. Jeg tror det er plass til mye mer "prøving og feiling" i skolebibliotekene.

  SvarSlett
 6. Ghveem setter finger’n på et faktum: Lærere er digitale. Før var lærere og bibliotek lette å håndtere: Lærere hadde peiling på bøker bibliotekarer hadde enda mer peiling, og sammen utfylte de hverandre. Lærere i dag trasker rundt med bærbar og venter at alt er digitalt. Det er det. Massevis av læringsressurser er digitale. Men vi alle, tror jeg - glemmer f eks å bruke ferdige store vitenkilder som bibsys for å finne digitale læringsressurser, vi glemmer at å legge inn lenker/peker etc til digitale læringsressurser som allerede er representert i f eks større biblioteksamlinger bør gjøres når de er relevante for elever og lærere og fagene skolene underviser i. Se på bokhylla.no. Ypperlig for yrkesfag, ypperlig å legge inn pekere dit, lettvint og greit. Vi har lagt inn over 400 pekere dit fra biblioteksystemet vårt – så kombinerer vi allmenn tilgjengelighet for alle i skolen med å lære brukeren å et gjenfinningsapparat som et biblioteksystem er. Får de en og annen bok opp når de søker på skogrbuk, skader det neppe.
  Men lærere er heldigitale og sliter faktisk ganske tungt med å finne tid til å orientere seg alle mulige nettressurser som kan være aktuelle. Bibliotekarene kan vurdere dem helhetlig i forhold til skolens programområder og bidra med sitt. Vi må kanskje bombe lærere med informasjon om at vi er oppegående like gode som før for å bli hørt i en digitalt støyende hverdag?
  Bror v. Krogh

  SvarSlett