mandag 4. mai 2009

Skolebibliotekstatisktikk fra Sverige

"Drygt en av tio skolenheter har varken bibliotek eller någon samling av böcker. Detta innebär att cirka 250 000 elever inte har tillgång till skolbibliotek i någon form. Folkbiblioteken används i hög grad som en kompletterande resurs. Skolans användning av folkbiblioteket är sällan reglerad i något avtal."

Les mer her http://ow.ly/5151

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar