tirsdag 5. mai 2009

NNBK : Bibliotekmeldingen legges fram av Leikny Haga Indregaard

Giske har utfordret sektoren til å delta i Kulturløftet 2.0, og dette gjelder fortsatt utover våren.
På bibliotekene skal kunnskapsnasjonen kjennes.

For oss gjelder denne setningen :
"betre og utvikla skulebiblioteka"

Kan skoleNorge hente noe i tenkningen rundt modellbibliotek?
Selv om de fleste av oss har hørt hva Erik Newth mener om leseløft, så kommer det noen penger til dette : Leseløft fram mot 2014
Biblioteket som brubyggar og møtestad. Dette er også viktig i skolebiblioteket, vi er en sosialpedagogisk arena.
Kunnskapsdepartementet har satt igang skolebiblioteksprogramet.

Statestikk er viktig og skal videreutvikles. Vi må dokumetere bruken, og vise endringer og muligheter. Bedre telling og mer oppfinnsomhet på hva som skal telles er påkrevet for dette.

Det står ikkje om pengar i slike meldinger, de komme i statsbudsjettet! Vi må signaliserer hva vi trenger.
Meldingen gir muligheter!

Nordland fylkekommune - Ville gjerne være positiv, men desverre, ikke denne gangen heller, slett ikke denne gangen

Frisvold : Tiden og mediene og brukerne har endret seg radikalt siden forrige revolusjon innen biblioteksverden i 1902. Vi trenger en ny frelser, men når det gjelder Giske er Frisvold i tvil :) Det nye biblioteket : last ned en kopi! Det gamle var : Vi har ikke den boka, her er en som er mye bedre.
Bibliotek er en metode: Bruk ikke bare en kilde, god informasjonskompetanse er veien å gå.
Mer og mer ser vi at biblioteket blir bibliotekaren, og da er en avhengig av den kompetansen bibliotekaren har. Cora Sandell sa: Penger er ikke alt, men de er nøkkelen til resten.

Beth Iunker, UiT: hvis bibliotekene ikke fantes, ville vi oppfunnet dem i dag? Krav om åpen adgang, om respekt og dialog. jo bedre vi blir på digitalisering, jo sterkere blir vi som fagmiljøer...? Verden er vendt om, vet Biblioteksmeldingen det? Tja, hvis du leser illustrasjonene ser du kun bøker, bare forsiden gir forventninger om noe mer.
Hva forstår vi med læringsbegrepet, det er ikke klart definert i meldingen. Formell og uformell læring (fritids- og utdanningsprofil), det blir blandet, og det legger samarbeidet øde.

(forsøk på stenografering, skrivefeil og dårlige formuleringer unskyldes!)
Nå blir det debatt:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar