onsdag 1. april 2009

Opplæring i kildekritikk

Birgithe Schmann-Olsen og jeg hadde et innlegg om informasjonskompetanse på Ung 3.0 konferansen. (http://www.flickr.com/photos/buskfyb/)

Jeg kom i snakk med en lærer og en skolebibliotekar fra ungdomsskolen etter foredraget. Læreren var veldig entusiastisk og ville gjerne starte opp med de kursene vi har utviklet. Mens skolebibliotekaren påpekte at med hennes veldig begrensede time-ressurser hadde hun ingen mulighet for å ta på seg denne opplæringen.


Informasjonskompetanse er noe av det viktigste vi kan drive med, etter mitt skjønn. Om elevene finner informasjonen på pcene sine i klasserommet, eller om de kommer til skolebiblioteket betyr ingenting. Det er prosessene rundt læringsarbeidet til elevene vi må blande oss inn i!

Men hva skal en skolebibliotekar i grunnskolen gjøre?

Det er en realitet at det er for små ressurser i grunnskolen, og det må harde prioriteringer til. Den enkelte skolebibliotekar vil selvsagt prioritere forskjellig etter hva hun liker å holde på med, og hva den enkelte skole har mest behov for. Og selvsagt må denne typen opplæring integreres i oppgaver og i fagene i tett samarbeid med læreren, ellers har det liten effekt.

Kan vi som skolebibliotekarer la være å gjøre dette?

1 kommentar:

  1. Er veldig enig i det du sier, at informasjonskompetanse er noe av det viktigste vi kan drive med. Derfor mener jeg det må inn i et eget fag på skolen, der kildekritikk er en viktig del av faget. Kanskje dette er noe skolebibliotekarene kan bidra til?

    SvarSlett