onsdag 15. april 2009

Bibliotek mot frafall

Siste nummer av tidsskriftet "Utdanning" (nr 8/2009) har på s. 30 en flott 2-siders artikkel om skolebiblioteket på Breivang videregående skole. Biblioteket ble som mange vet, kåret til "Årets bibliotek" i 2008. Artikkelen har fokus på at satsing på skolebibliotek gir uttelling mht å redusere antall elever som dropper ut av videregående skole. Det er gledelig at et skolebibliotek får så bred omtale i et tidsskrift som først og fremst leses av pedagoger. Artikkelen er dessverre ikke tilgjengelig på nett, men den er vel verd å spore opp i trykt versjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar