torsdag 2. april 2009

Bli medlem av NBF avdeling Skole!

NBF er en forening med innflytelse som driver et aktivt lobbyarbeid både ovenfor sentrale og lokale myndigheter.

Spesialgruppen Skole jobber spesielt med saker som angår skolebibliotek.
Dersom vi skal fortsette å ha innflytelse i forhold til de bestemmende myndigheter både nasjonalt og lokalt, trenger både NBF sentral og spesialgrupper som oss en stor medlemsmasse i ryggen. Det er vanskeligere å ignorere uttalelser og innspill fra organisasjoner med bred og solid representasjon i fagmiljøet.

Er du opptatt av å styrke skolebibliotekenes posisjon - bli medlem av NBF avd. Skole nå!

Innmelding kan skje på NBF hjemmesiden eller send en mail til aaasne.hestnes@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar