onsdag 9. januar 2013

Bibliotekprisen for Buskerud 2012


Siv Marit Ersdal
NBF Buskerud deler hvert år ut en pris til en person eller institusjon i fylket som har utviklet, synliggjort eller på annen måte fremmet bibliotek. Idag ble Bibliotekprisen for Buskerud 2012 offentliggjort - og den er tildelt en skolebibliotekar, Siv Marit Ersdal.

NBF Skole gratulerer vårt tidligere styremedlem og en dyktig, kreativ og fremtidsrettet skolebibliotekar. Prisen er deg vel unt, Siv Marit! NBF Skole setter stor pris på at Siv Marit Ersdal er en digital skolebibliotekar som aktivt deltar og deler sin kunnskap og prosjekter. 

NBF Buskerud skriver at juryen i sin begrunnelse har lagt vekt på at Siv Marit Ersdal:
● er uredd og tør å satse utradisjonelt i bruken av skolebiblioteket som læringsarena.
● målbærer tanken om praksisfelleskap med skolebibliotekarene i Buskerud gjennom Fagforum for bibliotekarer i vgs. i Buskerud, og med skolebibliotekfeltet nasjonalt ved å delta i diskusjoner og dele erfaringer på ulike nettsteder.
● jobber systematisk og målrettet for å få til samarbeid med skolens pedagogiske 
personal og med skoleledelsen.
● evner å “selge inn” skolebiblioteket til utdanningsavdelingen gjennom deltakelse 
i IKT-forum og ved å være en pådriver for biblioteket som arena for digital 
kompetanse.
● brukes som foredragsholder landet rundt.
● har vært en aktiv pådriver i Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole.
● gjennom all sin aktivitet er med på å heve forståelsen for skolebibliotekets 
potensial og mulighet, og derigjennom statusen for skolebibliotekarer, i Buskerud 
og nasjonalt.

Les hele begrunnelsen og se mer om prisen hos NBF Buskerud.

Her er noen bilder fra prisvinnerens arbeidsplass, Drammen videregående skole. Les mer om hvordan hun jobber på bibliotekets wiki, følg skolebiblioteket på facebook og følg Siv Marit - @sersdal - på twitter

Siv Marit Ersdal i skranken på
 biblioteket ved Drammen vgs
Lærebokhåndtering ved Drammen vgs
Arrangement ved biblioteket
på Drammen vgs
(alle foto av Mari Hopland)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar