onsdag 17. oktober 2012

Skolebibliotekkampanje 2012

I dag sendte NBF brev til rektorene ved alle landets grunnskoler og har stilt dem spørsmålet:
 
”Sørger du for at din skole har et skolebibliotek med kompetent personale, som har fokus på lesing og som gir opplæring i digital kompetanse og nettvett?”
 
Dette er et starten på Skolebibliotekkampanjen 2012. Brevet kan leses på NBF sine kampanjesider sammen med argumentasjon og tallmateriale som sier mye om skolebibliotekene i Norge. 
Her finner du god hjelp til argumentasjon for satsing på skolebibliotek!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar