fredag 15. juli 2011

Skolebibliotek styrkes i svensk skolelov

I den svenske skoleloven (2010) styrkes skolebibliotekene, se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800
2. kap, §36 : Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar